FAQs Complain Problems

गाउँ सभाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७९-०३-२५

७८/७९ 07/24/2022 - 22:15 PDF icon 20790325.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७९-०३-१०

७८/७९ 07/24/2022 - 22:12 PDF icon 20790310.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७८-०९-१५

७८/७९ 01/04/2022 - 15:19 PDF icon 20780915.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७८-०३-२८

७८/७९ 08/25/2021 - 16:28 PDF icon 20780328.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७८-०३-१०

७७/७८ 06/24/2021 - 13:58 PDF icon 20780310.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७७-१०-२४

७७/७८ 03/04/2021 - 12:26 PDF icon 20771024.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७७-०३-२५

७७/७८ 07/27/2020 - 13:18 PDF icon 20770325.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७६-०३-२२

७५/७६ 09/10/2019 - 13:40 PDF icon 20760322.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७६-०३-१०

७५/७६ 09/10/2019 - 13:34 PDF icon 20760310.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७५-११-०५

७५/७६ 05/02/2019 - 11:35 PDF icon 1105.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७५-०३-३०

७४/७५ 04/29/2019 - 17:05 PDF icon 20750330.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७४-०६-२५

७४/७५ 04/29/2019 - 16:57 PDF icon 740625.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७४-०३-३०

७४/७५ 04/12/2018 - 20:54 PDF icon गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७४-०३-३०.pdf

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७४-०३-२५

७४/७५ 04/12/2018 - 20:19 PDF icon गाउँसभा निर्णय पुस्तिका २०७४-०३-२५.pdf