FAQs Complain Problems

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वैतेश्वर गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 02/04/2024 - 16:36 PDF icon 1.pdf
आर्थिक ऐन २०८० (पहिलो संशोधन) ८०/८१ 02/04/2024 - 16:35 PDF icon 4.pdf
सहकारी ऐन २०७५ (पहिलो) संशोधन २०८० ८०/८१ 08/14/2023 - 13:31 PDF icon 3.pdf
विनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 08/14/2023 - 13:29 PDF icon 2.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 08/14/2023 - 13:28 PDF icon 1.pdf
वैतेश्वर गाउँपालिकाको अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७८ (दोस्रो संशोधन) २०७९ सम्बन्धी सूचना । ७९/८० 04/10/2023 - 16:11 PDF icon 8.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका, २०७५ (पहिलो संशोधन) २०७९ सम्बन्धी सूचना । ७९/८० 04/10/2023 - 16:09 PDF icon 7.pdf
कृषिसँग सम्बन्धीत सहकारी, संघ संस्था, कृषि समुह तथा कृषकहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान वितरण गर्ने निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन) २०७९ सम्बन्धी सूचना । ७९/८० 01/20/2023 - 15:23 PDF icon 6.pdf
जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी‚२०७९ ७९/८० 01/20/2023 - 15:22 PDF icon 5.pdf
सामुदायिक विद्यालयमा अनुदान कोटामा शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि–२०७९ ७९/८० 01/20/2023 - 15:21 PDF icon 4.pdf
कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचारसंहिता, २०७९ । ७९/८० 01/20/2023 - 15:20 PDF icon 3.pdf
वैतेश्वर गाउँपालिकाको कार्यसंचालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन) २०७९ सम्बन्धी सूचना । ७९/८० 12/16/2022 - 14:27 PDF icon 2.pdf
एम.वि.वि.एस अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/11/2022 - 16:55 PDF icon 1.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ ७९/८० 07/25/2022 - 15:49 PDF icon 2.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 07/25/2022 - 15:48 PDF icon 1.pdf
उपभोक्त्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (पहिलो) संशोधन सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 03/25/2022 - 14:32 PDF icon ९.pdf
विषयगत समिति (कार्यसंचालन) कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 03/25/2022 - 14:27 PDF icon ८.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४(पहिलो संशोधन) ७८/७९ 01/21/2022 - 14:56 PDF icon ७.pdf
वैतेश्वर गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ ७८/७९ 12/09/2021 - 17:43 PDF icon 6.pdf
प्राविधिक कर्मचारी फिल्ड सुविधा कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 12/09/2021 - 17:41 PDF icon 5.pdf
वैतेश्वर गाउँपालिकाको अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७८ पहिलो संशोधन सम्बन्धी सूचना । ७८/७९ 12/09/2021 - 16:01 PDF icon ४.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ 07/15/2021 - 13:11 PDF icon 2.pdf
आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६ (पहिलो संशोधन २०७८) ७७/७८ 07/15/2021 - 13:09 PDF icon 1.pdf
१५ शैयाको वैतेश्वर अस्पताल स्वास्थ्य मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 07/06/2021 - 14:03 PDF icon ३.pdf
वैतेश्वर गाउँपालिकाको अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७८ ७७/७८ 07/06/2021 - 13:48 PDF icon २.pdf
कृषिसँग सम्बन्धीत सहकारी, संघ संस्था, कृषि समुह तथा कृषकहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान वितरण गर्ने निर्देशिका २०७८ ७७/७८ 07/06/2021 - 13:22 PDF icon १.pdf
वैतेश्वर गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 04/12/2021 - 13:09 PDF icon ६.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/12/2021 - 13:07 PDF icon ५.pdf
खेलकुद विकास समितिको कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 04/12/2021 - 13:05 PDF icon ४.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७६/७७ 07/16/2020 - 11:10 PDF icon 1.pdf
वैतेश्वर गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७६ ७६/७७ 07/06/2020 - 14:38 PDF icon 2.pdf
चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/24/2020 - 14:14 PDF icon ३.pdf
एम्बुलेन्स संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/24/2020 - 14:12 PDF icon २.pdf
वैतेश्वर अस्पताल फार्मेसी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/24/2020 - 14:10 PDF icon १.pdf
अभिभावक कक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ पहिलाे स‌ंशाेधन । ७६/७७ 05/24/2020 - 14:08 PDF icon 3.pdf
आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६ ७६/७७ 04/29/2020 - 11:23 PDF icon 1.pdf
संस्था वा समुह दर्ता कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 04/21/2020 - 17:00 PDF icon २.pdf
अभिभावक कक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 02/27/2020 - 13:30 PDF icon १.pdf
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७५ ७५/७६ 02/27/2020 - 12:53 PDF icon 3.pdf
सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 04/01/2019 - 10:46 PDF icon 4.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 12:48 PDF icon १३.pdf
घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 03/19/2019 - 12:44 PDF icon १२.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 12:28 PDF icon ११.pdf
शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 06/29/2018 - 11:53 PDF icon १०.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/25/2018 - 11:52 PDF icon ९.pdf
बाल संरक्षण कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 06/25/2018 - 11:48 PDF icon ८.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/25/2018 - 11:46 PDF icon ७.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:50 PDF icon ६.pdf
गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:47 PDF icon ५.pdf
गाउँकार्यपालिकाको वैठक स‍ंचालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:45 PDF icon ४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:43 PDF icon ३.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:41 PDF icon २.pdf
कार्यपालिकाको निणर्य वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:39 PDF icon १.pdf
विनियोजन एन २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:36 PDF icon २क.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन सम्बन्धी (कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 10:33 PDF icon १.pdf