FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०८१।०४।०३

पद: सहायक कम्प्युटर अपरेटर

करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०८१।०३।२२

खानेपानी मुहान दर्ताको प्रयोजनार्थ ३५ दिने सार्वजनिक सूचना ।

१. दार्मे डाँडागाउँ पाखाटोल देउपुजे बृहत खानेपानी योजना उपभोक्ता समिति, वैतेश्वर-६ ।

२. कात्तिके थापागाउँ उपभोक्ता समिति(मुहान रहेको स्थान: चलेत्रोपाखा सामुदायिक वन) वैतेश्वर-६ ।

राजश्व अनलाईन बाटै भुक्तानी गर्न सकिने सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तह राजश्व पोर्टल मार्फत वैतेश्वर गाउँपालिकाको करदातामा आबद्ध भई गाउँपालिकालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजश्व, कर तथा सेवा शुल्कहरु अनलाईन(Connect IPS) बाटै भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ ।

दस्तावेज: 

करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।१२।०२

निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना ।

मुख्य न्यायाधिवक्त्ताको कार्यालय, हेटौडा

प्रकाशित मिति: २०८०।११।२३

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना ।

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०८।२४

साना किसान बाख्रा पकेट कार्यक्रम

स्वेतपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री सहकारी संस्थाहरु सबै, 

वैतेश्वर गाउँपालिका ।

प्रस्ताव आह्ववानको सूचना ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र 

goAML System मा दर्ता तथा Reporting सम्बन्धमा ।

श्री सहकारी संस्था सबै, वैतेश्वर गाउँपालिका ।

करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०४।१२ 

करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०४।११

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्त्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना (सि.बि.आर.) कार्यक्रम ।

प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

रैथाने (कोदो) बाली संरक्षण तथा वितरण कार्यक्रम ।

  

परिपत्र

श्री संस्थागत विद्यालय सबै, वैतेश्वर गाउँपालिका ।

प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

उन्नत बीउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम

सार्वजनिक सूचना ।

खानेपानी मुहान दर्ताको प्रयोजनार्थ ३५ दिने सार्वजनिक सूचना ।

प्रकाशित मिति २०७९।११।३०

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन 

प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

निजी स्तरमा मौरी श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम ।

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन 

आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि ।

प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

किबी खेतिका लागि टि-बार अनुदान कार्यक्रम ।

 

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना ।

साना किसान बाख्रा पकेट कार्यक्रम ।

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना ।

गोठ खोर निर्माण सुधारको लागि अनुदान कार्यक्रम ।

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना ।

स्थानीय कालो बंगुर संरक्षण प्रबर्द्दन कार्यक्रम ।

शुभकामना

वडा दशै, शुभ दिपावली तथा छठ पर्व- २०७९

सूचीकरण सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय-पत्र नविकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धी सूचना

सूचना ।

प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा फलफुल खेति विस्तार कार्यक्रम

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत मकैको बीउ र बेमौसमी गोलभेडा खेतिका लागि ८० प्रतिशत अनुदानमा सिल्पोलिङ प्लाष्टिक वितरण गर्ने कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।११।१०

राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८ माघ १९ गते ।

दाबी बिरोध सम्बन्धी सूचना ।

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ बमोजिम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी ।

प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा फलफुल खेती विस्तार कार्यक्रम ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।१०।०७

सूचना

विद्यालयहरू संचालन सम्बन्धी

संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

आवश्यक कागजातहरु सक्कलै साथमा लिई उपस्थिति हुन जानकारी गरिन्छ ।

करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

अ.हे.व ३ जना, अ.न.मी ३ जना, Roving ANM १ जना 

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०८।२१

साना कृषक लक्षित जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममा प्रस्ताव आव्हानको सूचना

कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछापको साना कृषक लक्षित जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममा प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०७।२८

कार्यक्रमहरु सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, बागमती प्रदेश, चरिकोट, दोलखाको कार्यक्रमहरु सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८।०७।१५

संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

परिक्षामा सामेल हुन आउदा नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, लाईसेन्स लगायतका सम्बन्धित कागजातहरु सक्कलै लिई उपस्थित हुनु पर्नेछ । 

 

खरिद सम्झौताको सार्वजनिक सूचना ।

योजनाको नाम: क्षेत्रपा मार्बु नाम्दु सडक स्तरोन्नति कार्य, दोलखा 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

सुपरिवेक्षकहरुको योग्यताक्रम अनुसारको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी जिल्ला जनगणना कार्यालय, दोलखाको सूचना ।

प्लाष्टिक टनेल वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई सिल्पोलिङ प्लाष्टिक टनेल वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना । 

सीपमूलक तालिम सम्बन्धी सूचना ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौको सूचना ।

दस्तावेज: 

राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सूचना । 

करार सेवा लिने सम्बन्धी वैतेश्वर अस्पतालको सूचना ।

रेडियोग्राफर १, फार्मेसी असिस्टेन्ट १, अप्थाल्मिक असिस्टेन्ट १   

 

 

करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

पाेषण स्वयंसेवक १ करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना । 

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

गरीब घर परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणका लागि सेवा करारमा सुपरिबेक्षक तथा गणक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु (सबै), 

वैतेश्वर गाउँपालिका । 

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

खाध्यान्ह बाली उन्नत बीउ खरिद गरि वितरण कार्यक्रममा निजी फर्म तथा कृषि सहकारी कृषक समूहहरुले दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

सूचना