FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०।०८१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता(दोस्रो किस्ता) प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अभिलेख । ८०/८१ Sunday, January 7, 2024 - 10:26 PDF icon Ward 1.pdf, PDF icon Ward 2.pdf, PDF icon Ward 3.pdf, PDF icon Ward 4.pdf, PDF icon Ward 5.pdf, PDF icon Ward 6.pdf, PDF icon Ward 7.pdf, PDF icon Ward 8.pdf
आ.व. २०८०।०८१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता(प्रथम किस्ता) प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अभिलेख । ८०/८१ Tuesday, October 17, 2023 - 16:21 PDF icon Ward 1.pdf, PDF icon Ward 2.pdf, PDF icon Ward 3.pdf, PDF icon Ward 4.pdf, PDF icon Ward 5.pdf, PDF icon Ward 6.pdf, PDF icon Ward 7.pdf, PDF icon Ward 8.pdf
आ.व. २०७९।०८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता(चौथो किस्ता) प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अभिलेख । ७९/८० Wednesday, July 5, 2023 - 16:45 PDF icon Ward 1.pdf, PDF icon Ward 2.pdf, PDF icon Ward 3.pdf, PDF icon Ward 4.pdf, PDF icon Ward 5.pdf, PDF icon Ward 6.pdf, PDF icon Ward 7.pdf, PDF icon Ward 8.pdf
आ.व. २०७९।०८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता(तेस्रो किस्ता) प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अभिलेख । ७९/८० Tuesday, April 4, 2023 - 21:00 PDF icon वडा नं. १.pdf, PDF icon वडा नं. २.pdf, PDF icon वडा नं. ३.pdf, PDF icon वडा नं. ४.pdf, PDF icon वडा नं. ५.pdf, PDF icon वडा नं. ६.pdf, PDF icon वडा नं. ७.pdf, PDF icon वडा नं. ८.pdf
आ.व. २०७९।०८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता(दोस्रो किस्ता) प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अभिलेख । ७९/८० Wednesday, January 18, 2023 - 15:59 PDF icon वडा नं. १.pdf, PDF icon वडा नं. २.pdf, PDF icon वडा नं. ३.pdf, PDF icon वडा नं. ४.pdf, PDF icon वडा नं. ५.pdf, PDF icon वडा नं. ६.pdf, PDF icon वडा नं. ७.pdf, PDF icon वडा नं. ८.pdf
आ.व. २०७८।०७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता(चौथो किस्ता) प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अभिलेख । ७८/७९ Wednesday, June 29, 2022 - 13:03 PDF icon वडा नं. १.pdf, PDF icon वडा नं. २.pdf, PDF icon वडा नं. ३.pdf, PDF icon वडा नं. ४.pdf, PDF icon वडा नं. ५.pdf, PDF icon वडा नं. ६.pdf, PDF icon वडा नं. ७.pdf, PDF icon वडा नं. ८.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ८ (तेस्राे किस्ता) ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 12:16 PDF icon 8.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ७ (तेस्राे किस्ता) ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 12:15 PDF icon 7.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ६ (तेस्राे किस्ता) ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 12:13 PDF icon 6.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख वडा नं. - ५ (तेस्राे किस्ता) ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 12:11 PDF icon 5.pdf

Pages