FAQs Complain Problems

ग्यालरी

गाउँपालिका भित्र मौरीपालन व्यवसाय तर्फ आकर्षित र प्रबर्धन गर्ने उदेश्यले गाउँपालिकाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सबै वडाका वडा कार्यालय साथै कृषि शाखाले गरेको कृषक छनोट तथा सिफारिसको आधारमा ७० प्रतिशत अनुदानमा गाउँपालिका भित्रका ६५ जना कृषकहरुलाई तालिम सहित प्रति १ घारका दरले मौरीगोलाघार वितरण गरियो ।

मिति २०७८।०२।२८ देखी ३१ सम्म ।

मिति: 06/14/2021 - 11:43
, , , , ,

बैतेश्वर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को दोस्रो चौमासिकसम्म गरेका पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभाबकारीता सम्बन्धि भए- गरेका कार्यहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका केही झलकहरु ।

मिति: 04/08/2019 - 10:06
, , , ,
मिति: 02/22/2019 - 13:52
, , ,

Pages