FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नीति तथा कार्यक्रम, २०८१।०८२

८०/८१ 06/26/2024 - 13:08 PDF icon वैतेश्वर गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०८१।०८२.pdf

कार्यक्रम/परियाेजना अनुसार बजेट विनियाेजन २०८०/०८१

८०/८१ 07/30/2023 - 14:44 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०८०-०८१.pdf

आ.व. २०७९।०८० को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम ।

७९/८० 03/17/2023 - 12:10 PDF icon संशोधित वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. २०७९।०८०.pdf

कार्यक्रम/परियाेजना अनुसार बजेट विनियाेजन २०७९।०८०

७९/८० 07/25/2022 - 10:29 PDF icon बजेट२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम ।

७८/७९ 07/05/2022 - 16:37 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७९।०८० को लागि गाउँ सभामा पेश भएको प्रस्तावित बजेट विवरण

७८/७९ 06/28/2022 - 12:49 PDF icon असार १० गते प्रस्तावित बजेट २०७९०८०.pdf

दशौँ गाउँसभाबाट पारित आ.व. २०७८।७९ को संशोधित बजेट ।

७८/७९ 01/06/2022 - 15:51 PDF icon Sansodit Budject 2078079.pdf

वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७८।०७९

७८/७९ 07/23/2021 - 12:19 PDF icon वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७८।०७९.pdf

कार्यक्रम/परियाेजना अनुसार बजेट विनियाेजन २०७७।०७८

७७/७८ 07/27/2020 - 13:20 PDF icon Budject 2077078.pdf

वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६।०७७

७५/७६ 07/15/2019 - 12:21 PDF icon budject final2076.77.pdf

आ.व.२०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/27/2019 - 16:53 PDF icon niti tatha karyekram 207677.pdf

३ नं प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट संचालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम

७५/७६ 09/25/2018 - 16:23

वार्षिक विकास कार्यक्रम ०७५।७६

७५/७६ 08/19/2018 - 21:22 PDF icon bajet2075.pdf

नीति तथा कार्यक्रम ०७४।७५

७४/७५ 03/14/2018 - 15:49 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

वार्षिक विकास कार्यक्रम ०७४।७५

७४/७५ 03/13/2018 - 10:38 PDF icon Local Level Budget Format २०१७.pdf