FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी संस्थाहरुले विवरण पठाउने फारामको ढाँचा । ७९/८० 03/22/2023 - 15:39 PDF icon फाराम ढाँचा.pdf
बिदाको निवेदन ७८/७९ 07/04/2022 - 12:04 PDF icon बिदा माग फाराम.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाम नविकरणका लागि दिने दरखास्त फाराम ७८/७९ 10/20/2021 - 12:48 PDF icon नविकरण.pdf
कासमु फाराम ७८/७९ 07/27/2021 - 12:50 PDF icon स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले भर्ने कासमु फाराम.pdf
प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदकाे दरखास्त फाराम ७८/७९ 07/31/2020 - 14:49 PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक पदको आवेदन फाराम.pdf
बेराेजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनकाे संशाेधित ढाँचा ८०/८१ 03/18/2020 - 11:07 PDF icon बेराेजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनकाे संशाेधित ढाँचा.pdf
राेजगार संयाेजक पदकाे दरखास्त फाराम ७६/७७ 12/30/2019 - 15:49 PDF icon Form.pdf
करारकाे लागि दरखास्त फाराम ७६/७७ 09/30/2019 - 16:00 PDF icon करार फाराम.pdf
Standard Request for proposals ७६/७७ 09/27/2019 - 15:48 PDF icon MASTER PLAN PREPARATION.pdf
Hanumante Hill Area TOR ७६/७७ 09/27/2019 - 15:46 PDF icon TOR.pdf

Pages