FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धी स्वत: प्रकाशन २०८० वैशाख ७९/८० 05/02/2023 - 11:04 PDF icon स्वत प्रकाशन तेस्रो त्रैमासिक आ.ब. २०८० वैशाख.pdf
छानबिन समितिको प्रतिवेदन । ७९/८० 02/12/2023 - 15:44 PDF icon भविष्य निर्माण महिला सहकारी छानबिन प्रतिवेदन.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी स्वत: प्रकाशन ७९/८० 01/30/2023 - 15:31 PDF icon स्वत प्रकाशन दोस्रो त्रैमासिक आ.ब. २०७९-०८०.pdf
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन । ७९/८० 08/04/2022 - 14:02 PDF icon सर्वेक्षण प्रतिवेदन.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति २०७९ ७९/८० 08/04/2022 - 11:49 PDF icon बैतेश्वोरगाउँरपालिकाको लैस्सास रणनीति २०७९.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८ ७८/७९ 01/25/2022 - 15:36 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८.pdf
मध्यमकालिन खर्च संरचना ७८/७९ 11/16/2021 - 19:58 PDF icon MTEF.pdf
प्रथम आवधिक विकास योजना ७८/७९ 11/16/2021 - 19:56 PDF icon Periodic Plan_.pdf
स्थानीय पाठयक्रम (Local Curriculum) ७८/७९ 08/31/2021 - 17:02 PDF icon बैतेश्वरको स्थानिय पाठ्यक्रम.pdf